U zajedništvu odzvanja živahnost

Zajednička zvonjava više zvona pruža poseban doživljaj zvuka. Osobitost interakcije više zvona jest različito trajanje titranja, koje postaje dulje što se povećava veličina zvona. Time se dobiva kaleidoskop promjenjivog ritma i varijabilnih tonskih nizova zvonjave zvona.   Ovisno o kulturnom prostoru i također subjektivnom osjećanju, glazba se različito percipira. Dispozicije se mogu slagati od dvoglasne zvonjave kao najmanje forme pa sve do višeglasnih zvonjava.

 

  >> Gläutedispositionen als pdf

 

 

javscat.netshitjav.comany-porn.netits-porn.net