Zanatska umijeća u kući GRASSMAYR: kompetencija na jednom mjestu

Izazov usmjeren na kvalitetu leži u smislenom objedinjavanju kupljenih uradaka (kao npr. laserski izrezani dijelovi opreme) i vlastitih zanatskih izradaka obrazovanog tima  suradnika u kući GRASSMAYR sa „šarolikim“ profilima zanimanja koja se umrežuju: kiparice, ljevači, glazbenici, bravari, stolari, električari.  

  Izobrazba naučnika u zvonoljevaonici GRASSMAYR koja nadilazi okvir neke teme ima za cilj omogućiti mladim suradnicima perspektive okrenute budućnosti i ojačati dugoročni razvoj poduzeća.